KỆ V LỖ ĐA NĂNG ST01

Giá bán: Liên hệ

Mã SP: ST01
Tình trạng: Hàng mới 100%
Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
Kích thước: Dài 1m x rộng 0,4 x cao 2m x 5 sàn
Chia sẻ sản phẩm này

K? V L? ?A N?NG ST01

S?n ph?m k? V l? ?a n?ng ST01 là m?u giá k? ???c s? d?ng ph? bi?n ?? tr?ng bày hàng hóa cho các h? th?ng siêu th?, c?a hàng t?p hóa, nhà kho. V?i thi?t k? ki?u dáng hi?n ??i, kích th??c linh ho?t, giá ?a n?ng s? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u s? d?ng c?a quý khách hàng.
THÔNG S? k? V l? ?a n?ng ST01:

  • Ch?t li?u: thép cán s?n t?nh ?i?n
  • Ph? ngoài: S?n tình  ?i?n ?? b?n cao
  • T?i tr?ng ch?a hàng: 50 – 120 kg/ 1 t?ng
  • ?? d?y tiêu chu?n: 1.0 – 1.6 ly
  • M?u giá k?: Tr?ng, ghi xám…
  • Kích th??c: Dài 1000 x r?ng 400 x cao 2000 x 5 sàn
 ?U ?I?M KHI S? D?NG k? V l? ?a n?ng ST01:
– S? d?ng ch?a hàng n?ng cho các h? th?ng nhà kho gia ?ình, nhà kho công ty, v?n phòng, th? vi?n…Giá ?a n?ng ???c thi?t k? ki?u dáng b? th?, v?ng trãi, kích th??c linh ho?t, tháo l?p các t?ng di chuy?n d? dàng, ti?n l?i cho vi?c ch?a và b?o qu?n hàng hóa cho nhà kho, siêu th?.
– Kh? n?ng di chuy?n và tháo l?p d? dàng vi k? nh? nh?. B?n ch? ph?i dùng cà lê và ?c vít n?u mu?n t? mình tháo l?p.
– M?u k? V l? ?a n?ng ST01 này s? phù h?p v?i nh?ng nhà nh?, ch?a hàng t?i tr?ng nh? và chi phí ??u t? giá k? ?a n?ng c? r? và ti?t ki?m.